Centerpartiet Stockholm stad

Centerpartiet arbetar för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Sverige. En land där du vill bo, trivs, känner trygghet, tillit och framtidstro. Där allas frihet och möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund.

Läs mer: www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-stad/startsida