Scensverige

Scensverige är en medlemsorganisation bestående av institutioner, organisationer och fria grupper som bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom scenkonst.Genom samarbete och idéutbyte utökar vi de internationella relationerna och sprider kunskap om scenkonsten.

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQIA-perspektiv i Sverige och internationellt.

Läs mer: www.scensverige.se
 Visa endast höjdpunkter