Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannens, (DO:s) uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Uppdraget är reglerat i lag. DO är en strategisk myndighet i sin strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
De fokusområden som strategin omfattar är:

Våld, diskriminering och andra kränkningar
Unga hbtq-personer
Hälsa, vård och sociala tjänster
Privat- och familjeliv
Kulturområdet
Civilsamhället
Arbetslivet
Äldre hbtqi-personer

Läs mer: www.do.se