Hur når vi jämlikhet inom cancerscreening och vård?

Pride House, mån 31 jul 14:00–15:30

Hur når vi jämlikhet inom cancerscreening och vård?
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Prevention, tidig upptäckt och en jämlik vård är avgörande i kampen mot cancer. Vi har kommit en bit på vägen, men hur ser det ut utifrån ett HBTQ+-perspektiv? I Sverige har vi till exempel flera olika screeningprogram för att upptäcka cancer hos symtomfria individer. Men vilka får kallelserna och vilka går på screeningundersökningarna? Lär och tyck till under Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands seminarium kring jämlik cancervård.

För att nå en mer jämlik cancervård behöver vi jobba mer flexibelt och inkluderande, men också upptäcka situationer som inte fungerar idag. Kallelser för livmoderhalscancerscreening ska till exempel gå till dem med livmoderhals, oavsett juridisk kön. Självklart? Ja, kanske men vi är inte där än. Och pratar vi livmoderhalscancer kanske många tänker HPV (humant papillomvirus), ett väldigt vanligt virus som överförs sexuellt. HPV är också kopplat till risk för analcancer, här behöver vi bredda diskussionen och prata om tidig upptäckt av analcancer också.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till presentation och samtal för att berätta mer om vår roll som cancercentrum, om projekt som pågår och hur vi kan påverka, men framför allt för att starta en diskussion och en dialog. Hur kan vi nå ut och fånga upp olika behov och perspektiv? Vilka erfarenheter finns idag och hur kan vi använda dem för att bli bättre?

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är ett av sex Regionala cancercentrum i Sverige som bland annat arbetar för att skapa en mer jämlik cancervård av hög kvalitet.

Vi som håller i sessionen är:
• Max Kleijberg: Processledare jämlikvård vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och postdok forskare vid Karolinska Institutet
• Katja Markovic-Lundberg: Enhetschef Cancerprocesser och vårdprogram vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.
• Maria Franchell: Utbildningssamordnare vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
• Peter Borch-Johnsen: Endoskopist vid Ersta sjukhus och doktorand vid Uppsala Universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
• Katarina Lannervall: Enhetschef cancerprevention, screening och cancerrådgivningen vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
• Mia Heneby: Samordningsbarnmorska livmoderhalscancerscreeningen vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
• Victor Westergren: Enhetsledare och forskningssjuksköterska vid Venhälsan, Södersjukhuset


Datum/tid: mån 31 jul 14:00–15:30
Plats: Pride House (C6, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Läs mer: cancercentrum.se/stockholm-gotland

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av