Politikerdebatt med migrationspolitiska talespersoner

Pride House, fre 4 aug 13:00–13:45

Politikerdebatt med migrationspolitiska talespersoner
Vit text på svart bakgrund: Politikerdebatt med migrationspolitiska talespersoner

Hur ser situationen ut för asylsökande hbtqi-personer i Sverige idag?

Debatten kommer att ge utrymme till migrationspolitiska talespersonerna att presentera sina perspektiv på hur Sveriges nuvarande asyl- och migrationspolitik säkerställer att asylrätten värnas, samt upprätthåller att internationella konventioner respekteras och efterlevs - lever Sverige upp till kraven på en rättssäker prövning för en av de mest utsatta grupperna på flykt undan förföljelse, nämlingen hbtqi-personer samt att deras mest grundläggande rättigheter respekteras utifrån en human asylprocess? Vad anser de olika partierna att det finns för åtgärder och förbättringar för att komma till rätta till med detta? Vilka andra utmaningar och hinder finns det en medvetenhet och förståelse kring kopplat till hbtqi-flyktingar.


Datum/tid: fre 4 aug 13:00–13:45
Plats: Pride House (B1+B2, Plan 1)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

B1+B2: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL Förbundet

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av