Mellan repression och att krama ihjäl

Pride House, mån 31 jul 16:00–16:45

Mellan repression och att krama ihjäl

Var det lättare att vara bög under slutet av 1940-talet än under början 2020-talet? Eller, mer allmänt: På vilka sätt förändras situationen för olika sexuella minoriteter över tid, på gott och ont, i ett mainstreamsamhälle och i alternativa samhällen såsom olika subkulturer?

Ett samhälles sätt att hantera olika former av sexualitet kan, lite grovt tillyxat, delas in i tre olika strategier: Repression, kontroll och frihet.

Repression: Förbud, tabu skambeläggning, förföljelse och så vidare. I de fall då förbuden är juridiska så brukar de kallas för ”kriminalisering”.

Kontroll: Detaljerade regler och strikta normer. I de fall då reglerna är juridiska så brukar de kallas för ”legalisering”.

Frihet: Folk får göra som de vill så länge som alla inblandade är med på det. I de fall då det tidigare funnits ett juridiskt förbud så kallas friheten för ”avkriminalisering”.

Som ett exempel på skillnaden mellan kriminalisering och avkriminalisering så blev samkönade relationer mellan vuxna i Sverige avkriminaliserat år 1944. Innan dess kunde två jämnåriga vuxna bli dömda till fängelse för att ha samlag med varandra. Efteråt var det fritt fram, med förbehåll för att homosexualitet fram till 1979 fortfarande räknades som en mentalsjukdom och att byxmyndighetsåldern för samkönade relationer fram till 1978 var högre än för olikkönade par.

Som ett exempel på skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering, tänk dig att Sverige år 1944 hade legaliserat homosexualitet istället för att avkriminalisera. Detta hade kunnat innebära något i stil med att sexuella relationer mellan män endast tillåts så länge som inblandade parter står registrerade i ett särskilt bögregister och bor i särskilda bögkvarter.

Repression, kontroll och frihet är dock inte enbart en fråga om lagar och regler, utan även om sociala normer och andra sociala strukturer. Detta föredrag kommer att fokusera på synen på homosexualitet, sadomasochism och sexarbete i Sveriges mainstreamsamhälle och subkulturer under det senaste seklet, men kommer även att nämna aspekter av situationen i andra länder.


Datum/tid: mån 31 jul 16:00–16:45
Plats: Pride House (C9, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Sveriges förenade HBTQIA+ studenter (SFQ)
Läs mer: www.hbtqstudenterna.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av