HBTQ-studenter till och från Sverige

Pride House, mån 31 jul 15:00–15:45

HBTQ-studenter till och från Sverige

Att studera på universitet eller motsvarande i ett främmande land an vara nog så komplicerat även när ens sexualitet och identiteter till fullo överensstämmer med de sociala normerna både i ursprungslandet och i det nya landet. Desto mer komplicerat blir det när man som HBTQ-student eller motsvarande behöver förhålla sig till olika normer i mainstreamsamhälle och subkultur i båda länderna. Detta gäller i båda riktningarna. Alltså såväl för de studenter som kommer till Sverige från andra länder som för de svenska studenter som studerar i andra länder.

Denna föreläsning kommer bland annat att lyfta frågor som...

Hur ser villkoren ut för en person som för studier flyttar till eller från Sverige? Vilka roller spelar myndigheter, familj med mera?
Hur ser villkoren ut för att vara HBTQ i respektive land, och vad händer när man flyttar till ett annat land? Hur är synen på olika sexuella minoriteter och könsminoriteter? Hur fungerar subkulturerna? Vilka möjligheter finns för gemenskap och frihet? Och vilka risker och faror finns det att navigera?


Datum/tid: mån 31 jul 15:00–15:45
Plats: Pride House (C9, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Sveriges förenade HBTQIA+ studenter (SFQ)
Läs mer: www.hbtqstudenterna.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av