Spännande resultat från år ett med projektet ”Kvinnor i fokus”

Pride House, tis 1 aug 11:00–11:45

Spännande resultat från år ett med projektet ”Kvinnor i fokus”

Förra året gjorde Caro Wibkro Rannberg och RFSL Stockholm Sveriges största kartläggning över målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnors erfarenheter av vård samt vad målgruppen behöver inför kommande vårdbesök. Underlaget består av över 800 enkätsvar, 15 djupintervjuer och 3 träffar med en fokusgrupp bestående av målgruppspersoner.

Några viktiga teman som kommer tas upp är hur målgruppen mår både psykiskt och fysiskt, öppenhet inom vården, vård man inte vill söka för, vad man behöver för att känna sig trygg med att söka vård och vilka förändringar som vården behöver göra för att målgruppen ska må bättre.


Datum/tid: tis 1 aug 11:00–11:45
Plats: Pride House (C6, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: RFSL Stockholm
Läs mer: rfslstockholm.se/halsa/kvinnor-i-fokus

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av