Demokrati, DIKKO - tidningen, förlaget och FEMINIQA

Pride House, fre 4 aug 13:00–13:45

Demokrati, DIKKO - tidningen, förlaget och FEMINIQA

DIKKO är så mycket mer än ett nätmagasin och ett förlag för minoriteten Romer och de nationella minoriteterna. Magasinet och förlaget drivs till större delen av ideella krafter. Ett demokratiskt projekt för att ge de röster som normalt inte hörs i mediabruset ska få komma till tals. Antologin "FEMINIQA - berättelser om motstånd" är ett bra exempel på det demokratiska arbete som tidningen handlar om, så även det Nordiska samarbetsprojektet "Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter".

Magasin DIKKO startade hösten 2018 som en nättidning. Syftet med tidningen DIKKO är att förmedla ett Resande och Romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om de nationella minoriteterna. Tidningen drivs till större delen av ideella krafter och skulle inte fungera utan människors engagemang. 2022 startade förlag DIKKO i samma anda som magasinet. Förlaget vill uppmuntra till skrivande. Förlaget, precis som magasinet, har som mål att hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars, kanske, inte kommit läsarna till godo. Förlaget tar också initiativet till att skapa och publicera böcker som de anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten.

Antologin FEMINIQA - Berättelser om motstånd är ett bra exempel på en sådan bok. Antologin om handlar om aktivism och motstånd och är skriven av personer som inte identifierar sig som män. I boken finns en unik samling av kända- och okända debattörer, konstnärer, forskare, föreläsare och aktörer som skriver utifrån sina egna upplevelser, historier och ett eget engagemang. Från olika utsiktspunkter ifrågasätter de föreställningarna om aktivism och motstånd som en faktor för förändring och tar ställning för ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där olikheter inte utgör hinder för gemenskap utan berikar vårt samhälle.

Under 2024 kommer förlaget också vara en del i att ge ut Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter som är ett Nordiskt samarbetsprojekt. I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men fortfarande ‘r romska hbtqi-personers rättigheter ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har dessutom utförts på denna grupp inom Norden.


Datum/tid: fre 4 aug 13:00–13:45
Plats: Pride House (C6, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Magasin DIKKO
Läs mer: dikko.nu

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av