Vem behöver egentligen berätta vad? Ett samtal om hiv, attityder och lagstiftning

Pride House, tor 3 aug 12:00–12:45

Vem behöver egentligen berätta vad? Ett samtal om hiv, attityder och lagstiftning

Tillsammans med politiker som själva tillhör gaycommunityt och personer som lever med hiv diskuterar vi vad smittskyddslagen och informationsplikten inneburit för attityder och inställning till hiv, varför en förändrad lagstiftning behövs och hur vi kan nå dit.

Den 4 mars 2020 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva.” Varken den förra eller den nuvarande regeringen har ännu genomfört någon översyn.

Som lagstiftningen ser ut nu innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och därmed fått informationsplikten borttagen av sin läkare. Posithiva Gruppen anser att informationsplikten bör tas bort helt ur smittskyddslagen, för personer som lever med hiv.

Medverkande:
Steve Sjöquist, hivaktivist, författare och diakon
Mohammed Jusef Walai, hivaktivist och samordnare för bland annat Posithiva Gruppens verksamhet Ung & Hiv
Tobias Björk, förbundsordförande Öppna Moderater
Daniel Andersson, förbundsordförande HBTQ+Socialdemokrater


Datum/tid: tor 3 aug 12:00–12:45
Plats: Pride House (C10, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C10: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Posithiva Gruppen
Läs mer: posithivagruppen.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av