Pride Youth

Pride Youth är till för alla ungdomar 13-25 år och erbjuder en mötesplats med spännande programpunkter där du som HBTQIA-ungdom kan träffas. Föreläsningar kommer att erbjudas på House och på Lava kommer det att finnas temadagar.

Läs mer: www.stockholmpride.org/festivalen/pride-youth

Tidigare dagar